trim_c (trim_c) wrote,
trim_c
trim_c

Фейсбук Зеленского


Кажется, это первый пост Зеленского в фейсбуке, на который сослалась УП, да и в других солидных СМИ я что-то ссылок на фейсбук Зеленского не припоминаю. Следовательно тут событием является не содержание поста, а сам факт появления ссылки. И то, что Зеленский пожелал выразить нечто важное не в виде ролика, а в вербальной форме. Владимир Александрович осваивает свою новую роль. И сразу сохраняет баланс, представив пост на обоих главных языках сразу.

Что до содержания - то он ясно дает понять, что пока что встречаться один на один он не намерен и что изображать радость по поводу обещаний дешевого газа и быстрого мира он не будет, несмотря на то, что нам это обещают каждый день по три раза через заявления Медведчука на двух каналах Путина. Вообще похоже на то, что у нас два лидера будут конкурировать за звание "главной оппозиции президенту": Порошенко и Медведчук. Для Зеленского это практически идеальная ситуация - они будут атаковать Зеленского с двух противоположных флангов, просто заставляя его сохранять баланс и главное - оставляя именно ему центральную зону, а вместе с ней и большинство.

Я вообще-то полагал, что первой политической задачей Порошенко будет вытеснение Зеленского из политического центра и перехватывание соответствующей риторики, вплоть до перехода на двуязычие. Однако судя по тексту ниже Зеленский будет стремиться не допустить такого развития событий, а Порошенко сам слишком увлекается зажигательностью своих патриотических проповедей. Если он не сменит риторику - это будет просто прекрасно и для Украины, и для Зеленского.
Отмечу также пассаж Зеленского о списке, списке украинцев,для которых Украина скоро станет некомфортной. Т.е. повторять ошибку Петра Вова не собирается и будет пытаться посадить. Вот тут по-настоящему интересны все детали: кого, за что и каким образом с использованием каких инструментов. Руслан, отзовись!


Володимир Зеленський

З приводу заяв президента РФ Володимира Путіна хочу зазначити наступне.

По-перше, я би не радив російській владі даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ. Можливо, і знайдеться хтось, хто й досі перебуває під впливом пропаганди. Можливо, хтось зробить це заради заробітку або ховаючись від кримінальних розслідувань. Ми навіть можемо надати Володимиру Путіну перелік тих громадян України, яким у найближчий час стане дуже некомфортно у країні, яку вони цинічно грабували, зловживаючи високими посадами. Нехай Росія знову вирішує, де найбільше їй потрібні такі «професіонали» - у Ростові чи Магадані.

Але відмінність України, зокрема, полягає у тому, що ми, українці, маємо у своїй країні свободу слова, і вільні ЗМІ, і інтернет. Тому ми чудово знаємо, що російський паспорт надає насправді.
Це право бути заарештованим за мирний протест.
Це право не мати вільних та конкурентних виборів.
Це право взагалі забути про наявність природних прав та свобод людини.
Тому не варто розраховувати, що багато українців захочуть стати «новою нафтою», на яку влада Росії намагається перетворити власний народ.

Українці – це вільні люди у вільній країні. Незалежній, суверенній та неподільній.
Громадянство України – це свобода, гідність і честь. Це те, що ми захистили, і будемо захищати.

Україна не відмовиться від своєї місії бути прикладом демократії для пострадянських країн. І частиною цієї місії буде надання захисту, притулку та українського громадянства всім, хто готовий боротися за свободу. Ми будемо надавати притулок та допомогу всім - всім, хто готовий боротися пліч-о-пліч з нами за нашу і вашу свободу.

Ми будемо надавати українське громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних та корумпованих режимів. У першу чергу – росіянам, які сьогодні страждають чи не найбільше.

Не слід говорити з Україною і українцями мовою загроз, військового та економічного тиску. Це не найкращий шлях до припинення вогню та розблокування Мінського процесу.

Я ще раз наголошую, що готовий до переговорів. Я сподіваюсь, що на найближчий зустрічі у Нормандському форматі Росія продемонструє готовність до деескалації. Конкретним підтвердженням цієї готовності має стати взаємний обмін нашими громадянами у форматі «всіх на всіх». Без винятків. З нашого боку ми готові обговорювати нові умови співіснування України та Росії. З розумінням того, що справжня нормалізація відбудеться тільки після повної деокупації. Як Донбасу, так і Криму. Україна не здається! У всіх сенсах цього слова.

Але я маю надію, що у Росії все ж більше прагнуть говорити, ніж стріляти.

Я дійсно не Бог, щоби мої бажання здійснювалися. Але я також пам‘ятаю, що всім можновладцям прийде час дати чесну відповідь за свої вчинки саме перед Ним. Ніхто не потрапить відразу до Раю. Спочатку буде Суд.

Для повного та недвозначного розуміння моєї позиції надаю цей текст також російською мовою, аби нас почули всі.

По поводу заявлений президента РФ Владимира Путина хочу отметить следующее.

Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие «профессионалы» - в Ростове или Магадане.

Но отличие Украины, в частности, заключается в том, что мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет. Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт.
Это право быть арестованным за мирный протест.
Это право не иметь свободных и конкурентных выборов.
Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать «новой нефтью», в которую власти России пытаются превратить собственный народ.

Украинцы — это свободные люди в свободной стране. Независимой, суверенной и неделимой. Гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь. Это то, что мы защитили, и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем - всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу.

Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию Минского процесса.

Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех». Без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России. С пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации. Как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова.

Но я надеюсь, что в России все же больше стремятся говорить, чем стрелять.

Я действительно не Бог, чтобы мои желания исполнялись. Но я также помню, что всем чиновникам придет время дать честный ответ за свои поступки именно перед Ним. Никто не попадет сразу в Рай. Сначала будет Суд.

Для полного и недвусмысленного понимания моей позиции предоставляю этот текст также на русском языке, чтобы нас услышали все.
Tags: Зеленский, политика, прогноз, фейсбук
Subscribe

Recent Posts from This Journal

 • Крымская мясорубка

  Видать у меня сегодня день Павла Казарина. Но я очень давно не баловал своих читателей его текстами. Признаться, я уже подумал, что не дождусь от…

 • Вторая пятая колонна

  Этот текст не просто важный он по моим представлениям СУПЕРВАЖНЫЙ! И именно для сегодняшнего момента в украинской политике. И я прошу каждого , кто…

 • История одного города. Второй Донецк Ахметова

  Через месяц в Украине – местные выборы. В прифронтовом Мариуполе на них лидирует человек Ахметова – Вадим Бойченко. Есть ли шанс на…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 77 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →